Virus como modelo en biología

Autors/ores

  • Esteban Domingo

Resum

D'ençà de l'aparició de la biologia molecular a mitjan segle XX, els virus han estat molt emprats com a sistemes d'estudi i han permès establir gran part dels principis que regeixen aquesta disciplina. Els treballs en virologia han contribuït a establir no solament les bases moleculars de l'organització dels genomes, sinó també els programes d'expressió gènica que conformen les característiques fenotípiques dels organismes. En els darrers temps, els virus han esdevingut també models adequats per adreçar qüestions biològiques com l'evolució i la complexitat. En aquesta revisió es resumeixen les principals característiques que defineixen els virus com a entitats biològiques i es revisen les principals contribucions de l'estudi dels virus al coneixement biològic.

Descàrregues

Publicat

2012-01-17