Dictyostelium discoideum, una ameba peculiar

Autors/ores

  • María Galardi-Castilla
  • Leandro Sastre

Resum

Dictyostelium discoideum és una ameba unicel·lular, encara que també presenta una etapa de desenvolupament multicel·lular en el seu cicle biològic. Aquest organisme ha estat utilitzat com un sistema model des de fa més de quaranta anys a causa de la seva similitud funcional amb les cèl·lules de mamífer. A més, mostra molts avantatges experimentals per a estudis de biologia i bioquímica de la cèl·lula. És genèticament manejable i molt accessible per a la manipulació experimental. Les cèl·lules de D. discoideum són molt mòbils i s'han utilitzat àmpliament en estudis del citosquelet cel·lular, la motilitat cel·lular i la migració quimiotàctica. El desenvolupament multicel·lular és relativament simple i ha estat un terreny fèrtil per a l'estudi de l'agregació, la diferenciació cel·lular, la morfogènesi i les vies genètiques i de senyalització que regulen aquests processos. A més, les cèl·lules de D. discoideum són cada vegada més utilitzades per a l'estudi de les malalties humanes. Per exemple, la interacció de cèl·lules amb bacteris patògens, el mecanisme d'acció de diferents drogues, la resistència als medicaments o les bases moleculars de les malalties humanes han estat recentment analitzats en aquest organisme model.

Descàrregues

Publicat

2012-01-17