El bacteriòfag lambda, un model de decisió genètica

Autors/ores

  • Maite Muniesa

Resum

El bacteriòfag lambda (fag λ) és un virus que, com indica el seu nom (bacteriòfag, que menja bacteris') infecta el bacteri intestinal Escherichia coli. El fag λ s'ha utilitzat històricament com a organisme model per a l'estudi de la multiplicació de virus i, sobretot, per comprendre la regulació gènica. Per regulació gènica entenem on i quan han de funcionar els gens, decisió cabdal que fa que, per exemple, les cèl·lules de la nostra sang siguin molt diferents de les de l'ull, tot i dur els mateixos gens: la diferència és quins es troben actius. El fag λ és, doncs, el paradigma per entendre la regulació gènica, ja que té dos cicles de vida diferents, anomenats cicles lític i lisogènic; per triar quin manarà s'utilitza un sistema senzill (i alhora complex) de regulació genètica. Si el fag tria el cicle lític, es multiplica dins del bacteri fins a lisar-lo i alliberar els fags descendents. Si, en canvi, tria el cicle lisogènic, el DNA del fag s'integra dins del DNA del bacteri i roman latent (profag), com un fragment més de genoma bacterià. Això no mata el bacteri, que continua dividint-se. El DNA del fag es replica juntament amb el DNA del bacteri, que expressa els seus gens i els del fag. La lisogènia pot mantenir-se estable o revertir envers el cicle lític si hi ha certs factors ambientals que afectin la viabilitat del bacteri. El fag λ s'ha utilitzat també com a eina en biologia molecular, entre altres aplicacions, per produir DNA recombinant, aprofitant les capacitats dels seus enzims d'integrar fragments de DNA dins del genoma bacterià.

Descàrregues

Publicat

2012-01-17