Importància biològica dels additius antioxidants en alimentació animal

Autors/ores

  • Silvia Peris Novus Europe, SA /N. V.

Resum

Durant la seva evolució, els organismes vivents han desenvolupat mecanismes de protecció contra l’oxidació específics per al control dels radicals lliures i altres substàncies tòxiques que es formen a nivell cel·lular. No obstant això, quan aquestsmecanismes es superen és quan esdevenen efectes adversos, que poden conduir a lamalaltia. L’addició dels antioxidants en alimentació animal ha comportat unamenor incidència de certesmalalties lligades a carències de vitamines i elements lligats al sistema antioxidant propi de l’animal, i ha permès el pas cap a una producció animalmés intensiva, amb unmajor rendiment dels animals.

Amb relació als aliments, la no suplementació d’un pinso amb antioxidants pot comprometre diferents nutrients, així comtambé una disminució en la digestibilitat del greix, i conduir a disminucions en l’energiametabolitzable. Amés, coma conseqüència de l’oxidació dels aliments, es produeixenmals sabors i olors que afecten la palatabilitat del pinso i, per tant, en limiten la ingestió per part de l’animal. Per altra banda, els efectes d’alimentar els animals amb greixos oxidats han estat demostrats en nombrosos casos, que esmostren en aquest article. Entre aquests: augment de la incidència de remolliment cerebral en pollastres, augment de la diàtesi exsudativa, disminució de la digestibilitat i empitjorament de la taxa de creixement.

En aquesta revisió esmostra coml’addició d’antioxidants en la dieta resol aquests problemes, tant els efectes sobre l’aliment en simateix, com aquells sobre l’animal, donat que atura el procés d’oxidació dels greixos i principis actius susceptibles, i els preserva de la seva degradació.

PARAULES CLAU: Oxidació lipídica, etoxiquina, alimentació animal.

Descàrregues

Publicat

2011-09-06

Com citar

Peris, S. (2011). Importància biològica dels additius antioxidants en alimentació animal. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, 36–41. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TECA/article/view/51356

Número

Secció

Articles