Stories that Move amb els estudiants de pedagogia de la Universitat de Barcelona: una experiència i una recerca sobre autoeducació, coeducació i alter-educació

Autors/ores

Paraules clau:

ecopedagogia, empatia, justícia, activisme, tolerància, ciutadania, equitat

Resum

Aquest article presenta l’experiència de la implementació del projecte Stories that Move (StM), ‘històries que es mouen’, al grau de pedagogia de la Universitat de Barcelona, així com la recerca duta a terme arran d’aquesta implementació. L’objectiu és introduir i explorar l’eina, recollir informació narrativa per avaluar si la proposta és ecopedagògica. Els alumnes analitzen l’eina i elaboren un treball narrat. Les narratives dels estudiants s’analitzen qualitativament amb el programa NVivo. L’anàlisi mostra com l’StM ens permet treballar temes relacionats amb l’autoeducació, la coeducació i l’alter-educació. Tant les narratives de l’alumnat com el marc teòric que sosté l’ecopedagogia i l’eina mateixa per combatre la discriminació demostren que és urgent treballar en aquesta direcció per assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), una joventut crítica, empoderada i compromesa amb la societat i la terra que habita. En relació amb els resultats, amb les narratives es mostra que l’StM adopta un enfocament ecopedagògic. Construir propostes educatives que inclouen l’autoeducació, la coeducació i l’alter-educació és efectiu per treballar temes d’identitat i al mateix temps harmonitzar les dimensions individual, social i natural. Així mateix, s’indiquen les limitacions de l’estudi, derivades de la manca de temps i de l’estructura acadèmica de l’educació superior.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Núria Lorenzo Ramírez, Universitat de Barcelona

Professora del Departament de Didàctica i Organització Educativa. Grup de Recerca GREDI

Monica Ferré Tobaruela, Universitat de Barcelona

Investigadora Predoctoral de la Universitat de Barcelona. Membre del Grup de Recerca GREDI

Anna Aroca Seró, Universitat de Barcelona

Professora Asociada de la Universitat de Barcelona. Membre grup recerca GREDI

Referències

Armstrong, M., Cornut, G., Delacôte, S., Lenglet, M., Millo, Y., Muniesa, F., Pointier, A., & Tadjeddine, Y. (2012). Towards a practical approach to responsible innovation in finance: New Product Committees revisited. Journal of Financial Regulation and Compliance, 20(2), 147-168. https://doi.org/10.1108/13581981211218289

Bellver Capella, V. (2017). Contra el paradigma tecnocrático: la posición del papa Francisco. Argumentos de Razón Técnica, 20, 149-169. https://doi.org/10.12795/argumentos/2017.i20.08

Brühlmeier, A. (2010). Head, heart and hand: Education in the spirit of Pestalozzi. Sophia Books.

Castells, M. (2000). La era de la información: economía, sociedad y cultura (Vol. 1).2a. ed. Siglo XXI. https://amsafe.org.ar/wp-content/uploads/Castells-LA_SOCIEDAD_RED.pdf

Collingridge, D. (1982). The social control of technology. St. Martin's Press ; F. Pinter.

de Sousa Santos, B. (2009). A Non-Occidentalist West?: Learned Ignorance and Ecology of Knowledge. Theory, Culture & Society, 26 (7–8), 103–125. https://doi.org/10.1177/0263276409348079

de Sousa Santos, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trilce.

Delors, J., UNESCO. (1996). La educación encierra un tesoro: informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa

Ferré, M., & Sánchez, A. (2023). La enseñanza y aprendizaje del Holocausto y la persecución nazi a través de la Herramienta en línea “Storiesthatmove” como base para fomentar la lucha contra la discriminación actual: Caso práctico en una clase de secundaria. Edetania. Estudios y Propuestas Socioeducativos, (63), 51–68. https://doi.org/10.46583/edetania_2023.63.1114

Gaard, G. (2008). Toward an ecopedagogy of children’s environmental literature. Green Theory & Praxis: The Journal of Ecopedagogy, 4(2), 11-24. http://greentheoryandpraxisjournal.org/wp-content/uploads/2015/02/GTPJ_Vol-4-Issue-2-2008.pdf

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (2010). The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies. SAGE Publications Ltd, https://doi.org/10.4135/9781446221853

Govers, R., & Go, F. (2009). Place Branding: Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, Imagined and Experienced. In Place Branding: Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, Imagined and Experienced. https://doi.org/10.1007/978-0-230-24559-4

Han, B.-C. (2023) La crisis de la narración. Herder.

Lorenzo Ramírez, N. & Ferré Tobaruela, M. (2023) Educar des de la commoció i les narratives per promoure la comprensió, l’autonomia i el compromís. Quaderns d’Educació Continua, (50) [in press].

Mallart Navarra, J. & Mallart Solaz, A. (2018). De la Educación para el desarrollo sostenible a la Ecopedagogía. In Lorenzo Ramírez, N.& Viadana Piovesan, M. F. Educar para la sostenibilidad bajo la mirada del cine formativo (pp. 17-44). Hergué.

Mateos Montero, J. (2008). La asignaturización del Conocimiento del Medio en los textos y los contextos escolares. El entorno en las aulas. Investigación En La Escuela, (65), 59–70. https://doi.org/10.12795/IE.2008.i65.06

McNaughton, M. J. (2010). Educational drama in education for sustainable development: Ecopedagogy in action. Pedagogy, Culture & Society, 18(3), 289-308. DOI: 10.1080/14681366.2010.505460

Misiaszek, G. W. (2020). Ecopedagogy: teaching critical literacies of ‘development’, ‘sustainability’, and ‘sustainable development’. Teaching in Higher Education, 25(5), 615–632. https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1586668

Moraes, M. C., & TORRE, S. (2005). Programa educando para a vida. Mimeo.

Pérez, F. G., & Rojas, C. P. (2016). Ecopedagogía y ciudadanía planetaria. Ediciones de la Salle. https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2020/04/Ecopedagog%C3%ADa-y-ciudadana-planetaria.pdf

Pineau, G. (1989). La formation expérientielle en auto-, éco-et co-formation. Éducation permanente, (100), 23-30.

Santo Padre Francisco. (2015) Laudato Si: Sobre el cuidado de la casa común. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

UNESCO (2015). Replantear la educación: ¿Hacia un bien común mundial? UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232697

Van den Hoven, J., Lokhorst, G. J., & Van de Poel, I. (2012). Engineering and the Problem of Moral Overload. Science and Engineering Ethics, 18(1), 143–155. https://doi.org/10.1007/s11948-011-9277-z

Vilanova, S. (1979) La ecoeducación. Cuadernos de Pedagogia, 50, 4-8.

World Education Forum. (2015). Education 2030. Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. https://doi.org/10.2307/25094797

Descàrregues

Publicat

2024-05-02

Com citar

Aneas Alvarez, A., Lorenzo Ramírez, N., Ferré Tobaruela, M., & Aroca Seró, A. (2024). Stories that Move amb els estudiants de pedagogia de la Universitat de Barcelona: una experiència i una recerca sobre autoeducació, coeducació i <i>alter-educació</i>. Revista Catalana De Pedagogia, 25, 4–21. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/150636