Parlem de les nostres experiències amb Stories that Move. Una experiència ecopedagògica a la Xina

Autors/ores

Paraules clau:

ecopedagogia, aprenentatge mixt, prejudici i discriminació, aprenentatge d'idiomes

Resum

En aquest article es presenten els resultats de l'anàlisi de les impressions d'un grup d'estudiants xinesos, que estan aprenent llengua espanyola, sobre les activitats educatives de prevenció de la discriminació dutes a terme amb el recurs d'aprenentatge mixt Stories that Move. L'anàlisi va identificar la presència de dimensions ecopedagògiques en les narracions. Concretament, s'han valorat veus sobre: a) coneixements i habilitats, i b) processos i mètodes així com emocions, actituds i valors que posen de manifest les apreciacions d ells mateixos, la seva relació amb els altres i amb el seu entorn. Les valoracions de l experiència formativa i intercultural han estat positives i mostren possibilitats de futur interessants.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Moxuan Yang, Universitat de Barcelona

Master in Research and Educational Change. University of Barcelona. 2022
PhD in Education and Society. University of Barcelona.

Referències

Bibliographic references

Allport G. 1954. The Nature of Prejudice. Boston, MA: Addison-Wesley

Antunes, Á., y Gadotti, M. (2006). La ecopedagogía como la pedagogía indicada para el proceso de la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra en acción. Hacia un mundo sostenible, 141-143.

Batson, C. D., & Ahmad, N. Y. (2009). Using empathy to improve intergroup attitudes and relations. Social issues and policy review, 3(1), 141-177.

Bellmore, A., Nishina, A., You, J. I., & Ma, T. L. (2012). School context protective factors against peer ethnic discrimination across the high school years. American Journal of Community Psychology, 49(1-2), 98-111.

Berendt, B., & Preibusch, S. (2012, December). Exploring discrimination: A user-centric evaluation of discrimination-aware data mining. In 2012 IEEE 12th International Conference on Data Mining Workshops (pp. 344-351). IEEE.

Boag, E. M., & Carnelley, K. B. (2012). Self‐reported discrimination and discriminatory behaviour: The role of attachment security. British Journal of Social Psychology, 51(2), 393-403.

Brookfield, S. D. (1987). Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting. Jossey-Bass.

Damon, W. (1984). Peer Education: The untapped potential. Journal of Applied Developmental Psychology, 5, 331-343. https://doi.org/10.1016/0193-3973(84)90006- 6

Fiske, S. T., Cuddy, A. J., Glick, P., y Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of personality and social psychology, 82(6), 878–902.

González, M. J. A. (2017). La educación intercultural: un camino hacia la inclusión educativa. Revista de educación inclusiva, 6(2), 144-159.

Katz, D., y Braly, K. W. (1935). Racial prejudice and racial stereotypes. The Journal of abnormal and social psychology, 30(2), 175.

López Guarín, L. (2017). Ecopedagogía. Bogotá: AREANDINA. Fundación Universitaria del Área Andina.

Marín, T. (2019). La Ecopedagogía en la Construcción de la Ciudadanía: una revisión. Social Innova Sciences, 1(1), 22-36.

Newstreet, C., Sarker, A., & Shearer, R. (2019). Teaching empathy: Exploring multiple perspectives to address islamophobia through children's literature. The Reading Teacher, 72(5), 559-568.

Quinn, K. A., Roese, N. J., Pennington, G. L., & Olson, J. M. (1999). The personal/group discrimination discrepancy: The role of informational complexity. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(11), 1430-1440.

Ratcliff, R., & Starns, J. J. (2013). Modeling confidence judgments, response times, and multiple choices in decision making: recognition memory and motion discrimination. Psychological review, 120(3), 697.

Ruiz Peñalver, S. M., Porcel Rodríguez, L., y Ruiz Peñalver, A. I. (2021). La ecopedagogía en cuestión: una revisión bibliográfica.

Tamarit, A. y Sánchez, C. (2004). Ecopedagogía en acción: Propuesta lúdica a partir de la “Carta de la Tierra”. En A. Fernández (Presidencia), IV Congreso Estatal del Educador Social. Políticas socioeducativas: Retos y propuestas en el siglo XXI. San- tiago de Compostela, España.

Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós.

Zhou, X., Min, C. J., Kim, A. Y., Lee, R. M., & Wang, C. (2022). Do cross-race friendships with majority and minority peers protect against the effects of discrimination on school belonging and depressive symptoms?. International Journal of Intercultural Relations, 91, 242-251.

Bibliographic references in Chinese

巢洪政.(2022). “应试教育”之反思. 基础教育参考(10),59-64.

程从柱 & 王全林.(2010).生态教育学:当代教育学建构的一个重要视域. 皖西学院学报(01),142-145.

杜秀芳.(2004).国外刻板印象研究新进展. 河北师范大学学报(教育科学版)(06),105-108. doi:10.13763/j.cnki.jhebnu.ese.2004.06.026.

何齐宗 & 张德彭.(2022).我国生态教育研究的回顾与前瞻. 中国教育科学(中英文)(05),117-130. doi:10.13527/j.cnki.educ.sci.china.2022.05.007.

李超群,徐良苑 & 李燕芳.(2021).教师性别刻板印象对中小学生性别刻板印象的影响:教师性别教育行为的中介作用. 中国特殊教育(04),90-96.

刘希娅.(2022).学习方式系统变革的学校实践探索——基于谢家湾学校的研究. 中国教育学刊(11),97-102.

罗震雷,张厚粲&黎岳庭.(2005).从刻板印象到类属性思维. 心理科学(03),636-638. doi:10.16719/j.cnki.1671-6981.2005.03.033.

秦丽莉 & 戴炜栋.(2013).二语习得社会文化理论框架下的“生态化”任务型语言教学研究. 外语与外语教学(02),41-46. doi:10.13458/j.cnki.flatt.003885.

邱育华.(2021).尊重个体差异,为性别平等助力. 中小学心理健康教育(34),64-66.

徐晶.(2020).性别刻板印象与中学生学习科学动机的关系(硕士学位论文,天津师范大学).https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD202002&filename=1020743299.nh

王沛.(1999).刻板印象的社会认知研究述论. 心理科学(04),342-345. doi:10.16719/j.cnki.1671-6981.1999.04.014.

张会杰.(2019).考试招生“唯分数”的两难困境:观念及制度的根源. 中国考试(01),10-14+39. doi:10.19360/j.cnki.11-3303/g4.2019.01.002.

章乐.(2012).现代教育的“分数崇拜”:社会学视角的分析. 教育发展研究(18),76-80. doi:10.14121/j.cnki.1008-3855.2012.18.009.

张欣彤 & 包永正.(2019).中小学生性别刻板印象评述及教育启示. 中小学心理健康教育(21),64-65.

祖印.(2000).不可忽视中小学教育中的分数歧视现象. 教育研究与实验(01),10-11.

钟启泉,崔允漷,张华主编. 朱幕菊主审. (2001). 为了中华民族的复兴,为了每位学生的发展—基础教育课程改革纲要(试行)解读.上海:华东师范大学出版社.

解芳 & 于欣鑫.(2023).社会文化理论视角下的二语习得研究述评. 英语广场(17),54-58. doi:10.16723/j.cnki.yygc.2023.17.016.

Descàrregues

Publicat

2024-05-02

Com citar

Yang, M., & Aneas Alvarez, A. (2024). Parlem de les nostres experiències amb Stories that Move. Una experiència ecopedagògica a la Xina. Revista Catalana De Pedagogia, 25, 22–36. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/150635