Balanç de deu anys del pràcticum de pedagogia a la Universitat de Barcelona

Autors/ores

  • Núria Rajadell Puiggròs
  • Assumpta Aneas Álvarez
  • Jorge Luis Méndez Ulrich
  • Mònica Ferré Tobaruela

Paraules clau:

Pràcticum, Pedagogia, Impacte, Recerca, Avaluació.

Resum

Aquest article exposa una revisió narrativa de la producció científica generada al llarg dels darrers deu anys per part de la coordinació del pràcticum del grau de pedagogia de la Universitat de Barcelona, a través del Grup d’Innovació Docent Consolidat PRAXIS. A partir d’un enfocament bibliomètric, es van detectar un total de catorze articles i nombroses participacions a congressos i capítols de llibre des del 2010 fins al 2020, que es presenten en ordre cronològic i que permeten una reflexió crítica al voltant de tres eixos d’anàlisi constant del grup PRAXIS: el currículum, la metodologia i l’avaluació. Aquests aspectes, que són els que han conduït el model de les pràctiques externes actual, s’han abordat de manera transversal i continuada en les diferents publicacions derivades de l’activitat del grup. Tanmateix, mitjançant la revisió s’han detectat tres etapes històriques en les quals el focus s’ha centrat en un d’aquests eixos temàtics al llarg del temps, i seguidament es presenta el desenvolupament històric de la recerca desenvolupada en relació amb cada un d’aquests tres eixos. Amb l’evidència extreta de la recerca, validem la funcionalitat del model de pràctiques i la seva possible transferència a altres universitats. Finalment, des de la coordinació del pràcticum, contemplant la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19 i els nous reptes educatius que se’n deriven, s’estan plantejant en aquests moments orientacions de canvi i millora, i s’identifiquen possibles noves línies d’investigació que orientaran la recerca del pràcticum, tant a curt termini, per assolir els reptes que planteja la situació actual, com a llarg termini.

Paraules clau: Pràcticum, pedagogia, recerca, avaluació.

Descàrregues

Publicat

2021-01-27

Com citar

Rajadell Puiggròs, N., Aneas Álvarez, A., Méndez Ulrich, J. L., & Ferré Tobaruela, M. (2021). Balanç de deu anys del pràcticum de pedagogia a la Universitat de Barcelona. Revista Catalana De Pedagogia, 19, 3–23. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/148523

Número

Secció

Articles de recerca