Sobre la revista

Objectius i temàtica

La Revista Catalana de Pedagogia (RCP) és una publicació semestral (maig i novembre) de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d'Estudis Catalans. Neix a l'any 2002 i des del 2021 la Universitat de Barcelona n'és coeditora. Fins el 2015 es publicava en doble suport, amb l’ISSN 2013-9594 en l’edició electrònica i l’ISSN 1695-5641 en l’edició impresa. A partir d’aleshores, ha adoptat el sistema d’edició digital de l’Open Journal System (OJS) de codi obert i d’ús gratuït. La RCP va néixer el 2002 amb una periodicitat anual, i des del 2017 es publiquen dos volums l'any.

La Revista Catalana de Pedagogia té com a objectius preferents esdevenir una plataforma de qualitat per a la difusió de la recerca i les experiències educatives en l’àmbit de la llengua catalana, i promoure el debat i la reflexió educativa que hi aportin els professionals i investigadors. Se centra en qualsevol aspecte de les diferents vessants del coneixement pedagògic. S’adreça a totes aquelles persones, professionals de l’educació de qualsevol àmbit i investigadors que tinguin interès per l’actualitat de la reflexió, la pràctica i la recerca educativa en l’àmbit català.