Patrocini de la revista

Institució editora

Societat Catalana de Pedagogia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)

Universitat de Barcelona (UB)