Els seminaris de pràctica reflexiva com a estratègia metodològica per al desenvolupament de competències professionals al grau de pedagogia

Autors/ores

  • Jorge Luis Méndez Ulrich Universitat de Barcelona
  • Núria Rajadell Puiggròs Universitat de Barcelona
  • Maria Fernanda Duprat San Martín Universitat de Barcelona
  • Astrid Castells Tello Universitat de Barcelona
  • Elena Noguera Pigem Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.3007.01.196

Paraules clau:

pràcticum, pràctiques externes, pedagogia, pràctica reflexiva, competències

Resum

En aquest treball es presenten els resultats d’un estudi transversal i descriptiu realitzat en el marc de les pràctiques externes del grau de pedagogia de la Universitat de Barcelona amb l’objectiu de valorar la percepció de l’alumnat respecte a la utilitat de la metodologia de seminaris de pràctica reflexiva (SPR) per al desenvolupament de les competències professionals de la pedagogia. A més, es va avaluar la percepció dels tutors i tutores respecte al nivell d’adquisició d’aquestes competències per part de l’alumnat. En aquest estudi van participar cent cinquanta-nou estudiants del grau de pedagogia que cursaven les pràctiques externes durant el curs 2021-2022, cent cinquanta-un tutors i tutores de les institucions de pràctiques i vint-i-vuit de la universitat, que són els que implementen els SPR amb l’alumnat. Els resultats suggereixen que, per part de l’alumnat es dona una elevada satisfacció tant pel que fa a les pràctiques en el seu conjunt com amb la metodologia dels SPR. Pel que fa a l’avaluació de competències s’observa que tots dos tipus de tutors i tutores valoren molt positivament l’assoliment de competències per part de l’alumnat (tot i que els resultats suggereixen la necessitat d’introduir alguna millora pel que fa a les competències tècniques i les de gestió).

Descàrregues

Publicat

2023-11-02

Com citar

Méndez Ulrich, J. L., Rajadell Puiggròs, N., Duprat San Martín, M. F., Castells Tello, A., & Noguera Pigem, E. (2023). Els seminaris de pràctica reflexiva com a estratègia metodològica per al desenvolupament de competències professionals al grau de pedagogia. Revista Catalana De Pedagogia, 24, 55–68. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.196