Esbós d’una llei de pandèmies: algunes idees preliminars

Autors/ores

  • Laura Salamero Teixidó Universitat de Lleida
  • César Cierco Seira Universitat de Lleida

Paraules clau:

pandèmia, COVID-19, legislació, salut pública, emergència, dret públic, seguretat jurídica.

Resum

El treball es divideix en dos blocs. D’una banda, es presenten algunes reflexions al voltant dels possibles continguts que hauria d’incorporar una norma d’aquestes característiques —una llei de pandèmies—. Aquí el discurs s’ordena en el sentit d’establir uns eixos vertebradors de la intervenció pública que vagin des de la determinació i gradació dels supòsits de fet que autoritzen l’actuació de les administracions públiques fins a l’establiment d’un catàleg de les mesures que poden adoptar-se i la concreció de les autoritats competents per a fer-ho, entre d’altres. D’altra banda, el segon bloc s’ocupa del que podria qualificar-se com a «qüestions d’encaix». Així, es planteja el fonament competencial perquè es dicti una norma estatal en aquesta matèria, la naturalesa que hauria de tenir —ordinària o orgànica— i la seva conjugació amb el dret d’excepció i amb altres normes que regulen situacions d’emergència. Finalment, l’article es tanca amb unes breus reflexions a mode de conclusions.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Laura Salamero Teixidó, Universitat de Lleida

Laura Salamero Teixidó
Universitat de Lleida
ORCID 0000-0003-2539-298X

César Cierco Seira, Universitat de Lleida

César Cierco Seira
Universitat de Lleida
ORCID 0000-0002-8455-7919

Descàrregues

Com citar

Salamero Teixidó, L., & Cierco Seira, C. (2023). Esbós d’una llei de pandèmies: algunes idees preliminars. Quaderns Francesc Eiximenis: Revista De Dret Públic De Catalunya, (1), 107–132. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/QFE/article/view/150368

Número

Secció

Articles