Sobre la revista

Objectius i temàtica

Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya és una revista editada per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, entitat filial de l’Institut d’Estudis Catalans, amb un caràcter de recerca i de divulgació científica. La revista neix a l’any 2023 i publica cada febrer, posant la data que cobreix a cada número editat, amb una periodicitat anual.

La seva missió és difondre la recerca en el camp del dret públic català i ser una eina útil i d’informació per a l'exercici de les funcions de tots els professionals en aquesta la branca. La revista publica estudis i articles relacionats amb aspectes o institucions concrets de diferents vessants del nostre dret públic, així com altres treballs i estudis sobre la jurisprudència i la legislació d’interès més recent d’aquest àmbit, així com sobre altres aspectes vinculats a la seva temàtica, com són les cròniques d’activitats i notícies bibliogràfiques, i es regeix pel sistema d’avaluació externa doble cega.
El 40% dels treballs publicats són treballs originals de recerca. La seva edició és únicament digital adoptant el sistema de l’Open Journal System (OJS), ) de codi obert i d’ús gratuït. La llengua de la revista és el català. S’admeten també col·laboracions en castellà, francès i anglès.