Política antiplagi

DETECCIÓ I DENUNCIA: QFE manté una política d’antiplagi que vetlla perquè tots els treballs publicats siguin inèdits, mitjançant l'aplicació professional dels serveis de CrossRef Similary Check i Ithenticate Plagiarism Checker https://plagiarismdetector.net/ per escanejar totes les propostes. Utilitzem el servei en tots els documents que han passat el procés editorial de classificació i són admeses per enviar –les a una revisió per parells.