Política de difusió

Amb l’objectiu d’afavorir la difusió i l’intercanvi global de coneixement, la revista Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya, proporciona accés lliure immediat als seus continguts digitals per mitjà de l’URL http://revistes.iec.cat/index.php/QFE 
Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya anima als autors i a la comunitat científica a la màxima promoció i difusió dels treballs a la seva versió definitiva a través de la llista de contactes (correus electrònics), xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn...), repositoris institucionals d’univesitats i altres, xarxes socials científiques (ResearchGate, Academia.edu...), Google Scholar, ORCID, ResearchID, ScopusID,...etc.