Patrocini de la revista

Institució editora

Societat Catalana d'Estudis Jurídics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)