Rivera Sentís, F. Xavier, Grup de Recerca en Estudis Medievals de la Universitat de Lleida, Espanya