Una sentència arbitral sobre qüestions de l'aljama dels jueus de Cervera (1446)

Autors/ores

  • Josep Maria Llobet i Portella

Resum

Hom comenta i transcriu dos documents de l?any 1446 procedents de l?Arxiu Comarcal de la Segarra, situat a Cervera, que donen informació sobre una sentència arbitral dictada aquell any per quatre jueus de l?aljama cerverina per tal de resoldre diverses qüestions relacionades amb l?esmentada aljama. La sentència, que fou llegida per un notari cristià a l?escola o sinagoga del call superior de Cervera davant els membres de l?aljama, cada un dels quals ocupava el seu seient, fa referència a les talles o repartiments efectuats entre els membres de l?aljama per tal de poder pagar proporcionalment les despeses ocasionades per unes missatgeries que recentment havien estat fetes a la ciutat de València, les despeses fetes per l?aljama abans de les esmentades anteriorment i, finalment, l?elecció anual de secretaris i la posterior elecció de consellers. A partir de la documentació transcrita, podem deduir que, en aquell temps, l?aljama cerverina estava formada per unes quaranta-set famílies. Al final de l?article, s?inclou la nòmina dels caps de casa d?aquestes famílies.

Descàrregues

Publicat

2012-02-21

Número

Secció

Articles