Documentant l'arqueologia: la casa de Massot Avengenà a l'alfòndec del call Major de Barcelona (carrer de Sant Honorat, núm. 3)

Autors/ores

  • Miquel Àngel Fumanal Pagès
  • Joel Colomer Casamitjana
  • Júlia Gutiérrez Ortiz
  • Esther Redondo García
  • Francesc Florensa Puchol

Resum

El present article sintetitza l?estudi historicoartístic de les restes medievals trobades al jaciment arqueològic del subsòl del número 3 del carrer Sant Honorat de Barcelona, avui seu del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, realitzat l?any 2009. Les estratigrafies més importants d?aquest excepcional jaciment ?juntament amb les d?època tardoromana? corresponen a una casa palau situada a l?alfòndec del call Major de Barcelona, de la qual es conserven bona part dels fonaments i diverses sitges de grans proporcions construïdes a mitjan segle xiii.
A partir de les dades facilitades per l?arqueologia, de la bibliografia existent i de documentació arxivística parcialment inèdita, s?ha pogut reconstruir la història de la finca entre els segles xiv i xix, però sobretot en un període clau per a la història de la ciutat: el pogrom de 1391, la desaparició de l?aljama barcelonina i l?establiment de les elits urbanes cristianes a l?antic call. En aquell moment, la casa passà de mans del darrer propietari jueu, el financer Massot Avengenà, al primer estadant cristià, el jurista Pere de Rajadell.

Descàrregues

Publicat

2012-02-21

Número

Secció

Articles