El call de la Ciutat de Mallorca a l'entorn de 1350 : espai urbà i població

Autors/ores

  • Margalida Bernat i Roca

Resum

Què se sap realment dels jueus del període immediatament anterior a 1391? Trobem una resposta a partir de l'anàlisi del Monedatge del Call de la Ciutat de Mallorca, de l'any 1350, conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. El call de Ciutat de Mallorca, era un espai urbà que es trobava delimitat al nord per la plaça de Sant Francesc i l'actual carrer de Ramon Llull. A l'est, pels carrers de Botons, Caldes i Salom. Al sud, pels actuals carrers de Montserrat i el Born de Santa Clara (actual Sant Alonso). Per l'oest, el carrer de Santa Clara El Call es trobava tancat per un mur i s'hi accedia per quatre portes; constava, de sis macroilletes. Els registres del monedatge de 1350 contenen un total de 735 ítems. Segons els coeficients tradicionals de 4-5 persones per foc, obtenim una població jueva que oscil·laria entre les 2.940 i les 3.675 persones, és a dir, un 20% de la població de Ciutat de Mallorca.

Descàrregues

Publicat

2004-11-18

Número

Secció

Articles