Emanació i creació del no-res en Hasday Cresques

Autors/ores

  • Harry A. Wolfson

Resum

L'emanació és una idea que deriva de Plotí, La creació del no-res prové de 2Ma 7,28. Ambdues tenen en comú la idea que la formació del món depèn d'una primera causa: de Déu; però difereixen en la manera d'explicar aquesta formació. La doctrina de l'emanació suposa que el món sortí de la substància de Déu, mentre que la doctrina de la creació del no-res admet que el món fou creat per Déu de l'absència absoluta de tota realitat. Cresques malda per demostrar que el concepte de no-res no significa que el no-res' sigui el substrat del qual emanà el món, ans que el món existí després' de la seva no existència o privació. La idea d'emanació, cal entendre-la en el sentit que la «matèria i la forma emanaren, juntes, després de llur privació». Cresques arriba a la conclusió que eren una sola i única concepció, malgrat que fossin expressades amb paraules diferents.

Descàrregues

Publicat

2003-01-16

Número

Secció

Articles