El comportament sexual en la societat hispanojueva de l'edat mitjana

Autors/ores

  • Yom Tov Assis

Resum

Les pautes del comportament sexual de l'Europa medieval cristiana i musulmana havien estat afaiçonades per les respectives religions. La condemna del plaer físic i la insistència en la funció procreativa del matrimoni en el cristianisme es remunten al començament del seu període de formació Hom lloava la castedat i la virginitat, tot blasmant i ofegant l'instint sexual. De les nombroses condemnes i prohibicions, podem deduir que en el món cristià medieval hi havia un gran abisme entre la teoria i la pràctica de les coses sexuals. En realitat, la moral fou, per regla general, molt baixa en tota l'Europa occidental a l'edat mitjana, si hem de jutjar per les pautes de comportament establertes pel dret canònic i el dret civil. Encara més permissiva i laxa era la societat musulmana. Les classes altes de l'al-Andalus menaven una vida d'una extrema permissivitat, malgrat les crítiques dels ascetes i els homes religiosos. Ni tan sols les onades de conqueridors puritans del nord d'Àfrica, els almoràvits i els almohades, no van aconseguir d'allunyar les elits musulmanes de la dansa, la música, el vi, les dones i els nois. L'homosexualitat estava molt estesa i era practicada obertament per totes les classes socials. Analitza els diversos aspectes de la vida sexual i moral dels jueus de la península Ibèrica, pouant-ne la informació de les obres de moral i dels dictàmens dels rabins, especialment de Salomó ben Adret, que reflecteixen la situació que prevalia a la Corona de Catalunya-Aragó. Els principals temes de què tracta són: galanteig i relacions amoroses, marits i mullers, concubines, relacions sexuals prematrimonials i extramatrimonials, prostitució, adulteri, casaments il·legítims i relacions incestuoses, violació i homosexualitat. La conducta sexual dels jueus estava fortament influïda per les normes de comportament que predominaven en la societat circumdant. Tot i que el relaxament dels costums sexuals prevalia en totes les capes de la societat jueva, no hi ha dubte

Descàrregues

Publicat

2003-01-16

Número

Secció

Articles