Sobre l'autenticitat del segell de Mossé ben Nahman de Girona trobat a la plana d'Acre

Autors/ores

  • Magen Broshi
  • Yoram Nir-El

Resum

Segell personal de Mossé ben Nahman trobat fortuïtament l'any 1972 a la plana d'Acre. Atès que hom ha posat en dubte la seva autenticitat, els autors d'aquest article decidiren de sotmetre'l a un assaig de fluorescència de raigs X a fi de determinar la composició del coure de què està fet. Havent realitzat la comparació amb tres monedes mameluques de la segona meitat del segle XIII, és a dir, del temps de l'estada de Nahmànides a Terra Santa, els resultats obtinguts mostraren una gran semblança. Per tant, és molt probable que el segell sigui autèntic.

Descàrregues

Publicat

2002-05-16

Número

Secció

Articles