Dos testaments i uns capítols matrimonials de jueus de Cervera (1395)

Autors/ores

  • Josep Maria Llobet i Portella

Resum

Transcripció, precedida d'una breu introducció, de tres documents dels protocols notarials que es troben a l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera. El primer document, que és en llatí, és el testament atorgat per Izach Alfrangi, en què deixa tots els seus béns a la seva muller Aster. El segon document, que és també en llatí, és un llarg testament fet per Sentou Jafudà, sastre de Cervera, en què disposa de quina manera cal que la seva muller Astruga distribueixi, en tant que marmessora, els seus béns quan ell mori. El tercer document, escrit en català, són els capítols matrimonials del casament d'Adret Abraham, fill d'Abram Adret, amb Tolrana, filla dAbram Perfeit Adret. Val la pena de remarcar que tots aquests documents van ser atorgats davant de notaris cristians.

Descàrregues

Publicat

2002-05-17

Número

Secció

Articles