Claus i identitats dels judeoconversos de Lleida segons els processos inquisitorials de final del segle XV

Autors/ores

  • Miguel ?ngel Motis Dolader Universidad San Jorge de Zaragoza.

Paraules clau:

Lleida, aljama, Inquisició, jueus, conversos, cerimònies

Resum

En aquest article s’analitzen els processos inquisitorials instruïts en l’últim decenni del segle xv a quinze judeoconversos de Lleida de segona generació, en gran part artesans modestos, amb un elevant component femení, peranyents a llinatges molt significatius de la ciutat. S’adverteix un denominador comú quant a les observances més comunes, com són la celebració del dejuni del Yom Kippur, de Pasqua i del Dissabte, així com diverses pràctiques relatives als hàbits culinaris i a l’exercici de l’almoina, que responen en general a pràctiques culturals com un canal de socialització i d’identitat personal, en les quals juga un paper important la inducció dels progenitors a realitzar aquestes pràctiques, que no van ser rebudes en el context familiar en la infància. Així mateix, s’observa un notable escepticisme envers els principis i dogmes de la religió cristiana, i molts professen una secreta adhesió a la religió mosaica
com a autèntica via de salvació.

Paraules clau: Lleida, aljama, Inquisició, jueus, conversos, cerimònies

Biografia de l'autor/a

Miguel ?ngel Motis Dolader, Universidad San Jorge de Zaragoza.Descàrregues

Publicat

2015-06-24

Número

Secció

Articles