Notes sobre alguns treballs recents efectuats dins el camp catalanooccità medieval (1994-2011)

Autors/ores

  • Danièle Iancu-Agou Nouvelle ‘Gallia Judaica’

Paraules clau:

Catalunya, Llenguadoc, Besiers, Girona, Disputa de Tortosa, Avigdor d’Arles, exiliats ibèrics, Marsella

Resum

Aquestes notes succintes ofereixen les grans línies de les meves contribucions recents sobre els jueus de l’espai catalanooccità medieval. Després de recordar el contingut de la meva primera participació en els treballs de la interessant escola catalana («Affinités historiques et interférences culturelles chez les communautés juives de l’espace occitano-catalan», Simposi sobre Mossé ben Nahman, 1994), s’evoquen la participació en el tribunal de la tesi de Manuel Forcano a la Universitat de Barcelona, 1999 («La lletra apologètica de R. Iedaia ha-Penini») i l’oportunitat oferta —gràcies a l’enyorat Eduard Feliu— d’examinar «Els llibres confiscats a Girona després de la Disputa de Tortosa» i d’intentar una comparació amb la circulació dels manuscrits provençals en la mateixa època (Materia giudaica, 2001). En les actes del III i el IV Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territoris de Llengua Catalana (Perpinyà i Barcelona, 2007; i Barcelona i València, 2010) —la publicació de les quals esperem— s’han pogut aportar nous elements prosopogràfics sobre els Avigdor d’Arles, llinatge de metges traductors cèlebres; i la llista nominativa dels «Juifs aragonais et castillans en transit, installés ou convertis à Marseille. Documents inédits (1488- 1508)» s’ha pogut augmentar amb vuitanta nous noms. Aquesta breu recensió acaba amb l’evocació de la interessant Història de la Catalunya jueva (2009), de la qual el Llenguadoc no és pas absent.

Paraules clau: Catalunya, Llenguadoc, Besiers, Girona, Disputa de Tortosa, Avigdor d’Arles, exiliats ibèrics, Marsella

Biografia de l'autor/a

Danièle Iancu-Agou, Nouvelle ‘Gallia Judaica’

Rresponsable científica de l’equip «Nouvelle Gallia Judaica» (CNRS) i professora associada de l’Institut Martin Buber de la Université Libre de BrusseÅ€les.

Descàrregues

Publicat

2013-02-21

Número

Secció

Articles