La puntuació hebrea en una cruïlla decisiva

Autors/ores

  • Mordechay Mishor Acadèmia de la Llengua Hebrea

Paraules clau:

reforma de l'ortografia hebrea, puntuació hebrea, ortografia hebrea, vocals hebrees, llengua hebrea, hebreu

Resum

Mordechay Mishor és un prestigiós investigador dins el camp de la llengua hebrea que durant molts anys ha estat a càrrec del Departament de Literatura Antiga del Projecte del Diccionari Històric de l’Acadèmia de la Llengua Hebrea; l’any 1998 va ser elegit membre del Comitè de Gramàtica de l’Acadèmia i l’any 2009, membre de l’Acadèmia. Preocupat per la dificultat que la puntuació clàssica de l’hebreu representa per a les noves generacions d’israelians, l’autor planteja la possibilitat i la conveniència d’introduir una simplificació de la puntuació a fi de fer les coses més fàcils per a les generacions actuals i futures. Aquesta simplificació es concreta pràcticament en la unificació del so [a] en el pàtah (restant, doncs, bandejat el qàmets) i del so [e] en el tseré (restant, doncs, suprimit el segol). El doctor Mishor fonamenta la seva proposta tant des del punt de vista històric com lingüístic, i declara que es pot redactar perfectament un tractat gramatical coherent i respectuós amb la tradició i alhora més simple, que, tot respectant absolutament la idiosincràsia de la llengua, posi les coses força més fàcils als israelians d’avui, especialment als professors d’hebreu.

Paraules clau: reforma de l’ortografia hebrea; puntuació hebrea; ortografia hebrea; vocals hebrees; llengua hebrea; hebreu

Biografia de l'autor/a

Mordechay Mishor, Acadèmia de la Llengua Hebrea

Membre de l’Acadèmia de la Llengua Hebrea

Descàrregues

Publicat

2013-02-21

Número

Secció

Articles