Aproximació a les causes de l’avalot de Tàrrega de 1348

Autors/ores

  • Josep Xavier Muntané i Santiveri

Paraules clau:

història, epidèmia, pesta, avalot, pogrom, aljama, Tàrrega, baixa edat mitjana

Resum

A través de l’anàlisi de la documentació històrica i literària relativa a l’avalot del call de Tàrrega de 1348 que, d’entrada, posa en relació aquest episodi puntual i extrem de violència amb la difusió de l’epidèmia de pesta per tot Catalunya a partir de la imatge del jueu pecador, l’article vol mostrar les altres forces que, en aquest cas concret, ja feia temps que s’anaven congriant i que, amb les condicions idònies provocades per l’arribada de la pesta a la vila, es desfermaren en l’atac del call jueu. Causes de tipus religiós, econòmic, socio lògic, polític i ideològic que ens permeten d’aproximar-nos més i millor a la societat targarina, cristiana i jueva de la primera meitat del segle XIV, especialment la dels anys trenta i quaranta. Durant aquest període, alguns d’aquests elements apareixen per primera vegada mentre que d’altres es radicalitzen; tots ells, però, acabaran construint una imatge del jueu com a «enemic».

Paraules clau: història, epidèmia, pesta, avalot, pogrom, aljama, Tàrrega, baixa edat mitjana

Descàrregues

Publicat

2013-02-21

Número

Secció

Articles