Les relacions veïnals entre cristians i jueus a Cervera durant els anys 1426-1436

Autors/ores

  • Josep M. Llobet i Portella Universitat Nacional d’Educació a Distància, Centre Associat de Cervera

Paraules clau:

cristians, jueus, veïnatge, govern municipal, Cervera, anys 1426-1436

Resum

En aquest article comentem i oferim transcrits dotze documents procedents de l’Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG), ubicat a Cervera, que van des de l’any 1426 fins al 1436. Els comentaris del contingut d’aquests dotze documents els hem agrupat en cinc apartats: el creixement de l’aljama, la separació dins l’espai urbà, la provisió de carn per als jueus, l’obligació de portar la roda i les qüestions amb Samuel Cavaller.

Biografia de l'autor/a

Josep M. Llobet i Portella, Universitat Nacional d’Educació a Distància, Centre Associat de CerveraDescàrregues

Publicat

2023-01-25

Número

Secció

Articles