Notícies de jueus i conversos de Perpinyà a la documentació notarial de Cervera (1361-1484)

Autors/ores

  • Josep M. Llobet i Portella Universitat Nacional d’Educació a Distància, Centre Associat de Cervera

Paraules clau:

jueus, conversos, documentació notarial, Perpinyà, Cervera, Catalunya, edat mitjana

Resum

En aquest article comentem catorze documents —deu dels quals oferim transcrits, a més d’una part d’un altre—, datats entre l’any 1361 i el 1484, que donen notícies de jueus i conversos de la població de Perpinyà. Els textos fan referència a un reconeixement de deute, al nomenament d’un procurador per tal d’intervenir en un afer sobre donacions relacionades amb un matrimoni, a un reconeixement d’un pagament per raó d’un casament, a la compra d’un seient a la nova escola de Cervera, a unes determinades gestions, a l’aprenentatge de l’ofici de sastre d’un convers, a la intervenció d’un jueu en l’administració dels béns d’una família, als afers d’un jueu, a una promesa feta per un convers, a un reconeixement fet per un altre convers, a la contractació d’una criada i a un inventari de béns —amb la inclusió de diversos llibres. Tots aquests jueus i conversos eren o procedien de Perpinyà i havien establert relacions amb els habitants de Cervera. 

Paraules clau: jueus, conversos, documentació notarial, Perpinyà, Cervera, Catalunya, edat mitjana

Descàrregues

Publicat

2018-06-19

Número

Secció

Articles