Les relacions veïnals entre cristians i jueus a Cervera durant el primer quart del segle xv

Autors/ores

  • Josep M. Llobet Portella Universitat Nacional d’Educació a Distància, Centre Associat de Cervera

Paraules clau:

cristians, jueus, veïnatge, govern municipal, Cervera, primer quart del segle XV

Resum

En aquest article comentem les relacions veïnals existents entre la majoria cristiana i la minoria jueva —un 10 % de la població— a la vila de Cervera durant el primer quart del segle xv. Aquests comentaris els hem agrupat en cinc apartats: la separació de les dues comunitats dins l’espai urbà, l’atracció de nous veïns jueus, la defensa dels jueus davant terceres persones, el compliment de les normes per part dels jueus i el treball que alguns jueus feren per a la Paeria. Adjuntem la bibliografia de les obres citades i la transcripció dels cinquanta-vuit documents comentats.

Paraules clau: cristians, jueus, veïnatge, govern municipal, Cervera, primer quart del segle xv

Descàrregues

Publicat

2020-05-30

Número

Secció

Articles