Noves aportacions documentals per a l'estudi de la jueria de Lleida

Autors/ores

  • Isaac Lampurlanés Universitat de Lleida

Paraules clau:

Lleida, jueria, Cuirassa, història medieval

Resum

En el present treball es mostren part dels resultats extrets d’una recerca historiogràfica que pretén recuperar la memòria de la jueria de Lleida. Per a la seua realització, s’ha iniciat un buidatge documental centrat especialment en l’Arxiu Capitular de Lleida i en l’Arxiu Municipal de Lleida. A la vegada, també s’ha consultat de bell nou la bibliografia prèvia, a fi de tenir una guia per on adreçar les primeres passes de la recerca, poder contextualitzar el que es trobava i contrastar-ho. Amb tot això i emprant el sistema d’informació geogràfica (GIS), s’ha configurat una xarxa de veïnatge aprofitant la informació oferta pels capbreus medievals, que ens han atorgat una nova visió de les vies d’accés, confrontants i internes de la Cuirassa i els seus elements. Endemés, la informació extreta dels llibres de crims i dels consells generals de l’Arxiu Municipal de Lleida ens han donat informació socioeconòmica dels jueus de Lleida. Es presenten, així doncs, les conclusions referents a l’urbanisme de l’interior de la Cuirassa, tot i que per a fer-ho també s’esmenten i es contextualitzen els espais confrontants i s’exposen elements de la quotidianitat de la societat que hi residia o la freqüentava, tant la jueva com la cristiana.

Paraules clau: Lleida, jueria, Cuirassa, història medieval

Biografia de l'autor/a

Isaac Lampurlanés, Universitat de Lleida

Doctorand de Filologia Llatina del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Descàrregues

Publicat

2019-06-04

Número

Secció

Articles