Castells, Pere, Fundació ALÍCIA (Alimentació i Ciència Alimentària), Espanya