Martín, Olga, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. Universitat de Lleida, Espanya