Rivero-Urgell, Montserrat, Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA). Institut d’Estudis Catalans