La recerca en ciència i tecnologia dels aliments a Catalunya (2000-2009): una aproximació a partir de fonts d’informació públiques

Autors/ores

  • Llorenç Arguimbau-Vivo Observatori de la Recerca (OR-IEC). Institut d’Estudis Catalans
  • Cristina Ruiz-Abella Observatori de la Recerca (OR-IEC). Institut d’Estudis Catalans
  • Maria Rodríguez-Palmero Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA). Institut d’Estudis Catalans
  • Montserrat Rivero-Urgell Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA). Institut d’Estudis Catalans

Resum

La recerca, el desenvolupament i la innovació en ciència i tecnologia dels aliments és un factor clau per a la competitivitat de la indústria alimentària catalana. Per aquestmotiu, el Grup de Recerca Alimentària de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA) ha efectuat un treball de documentació sobre indicadors de recerca i innovació en l’àrea de la ciència i tecnologia dels aliments en el decenni 2000-2009, en col·laboració amb l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC). En aquesta publicació es recullen els principals resultats d’aquest treball. Amés de presentar dades descriptives sobre entitats i recursos humans i econòmics dedicats a la recerca i desenvolupament en alimentació, el document analitza la producció científica en el període i les dades sobre sol·licituds de patents europees, indicadors clau per a la transferència de coneixement i la innovació en aquesta àrea. Els resultats indiquen que durant el decenni 2000-2009 la producció científica ha augmentat progressivament, igual que la qualitat dels articles publicats, ja que el nombre de citacions per article s’ha incrementat notablement, i està a l’altura dels països europeusmés desenvolupats. Aixímateix, és interessant l’evolució positiva en el nombre de patents europees en l’àrea d’alimentació al llarg del període estudiat.
En definitiva, el treball realitzat representa un punt de partida en el coneixement i seguiment de la situació de la recerca alimentària a Catalunya. En el futur, es proposa continuar el treball aprofundint en la recollida de dades i la seva interpretació, així comconsiderar ampliar-lo a altres àrees de coneixement relacionades, comara la nutrició.

PARAULES CLAU: Catalunya, ciència i tecnologia dels aliments, entitats, recursos humans, recursos econòmics, articles, patents, tesis doctorals.

Descàrregues

Publicat

2012-05-30

Com citar

Arguimbau-Vivo, L., Ruiz-Abella, C., Rodríguez-Palmero, M., & Rivero-Urgell, M. (2012). La recerca en ciència i tecnologia dels aliments a Catalunya (2000-2009): una aproximació a partir de fonts d’informació públiques. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, 25–41. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TECA/article/view/54762

Número

Secció

Articles