Salvador Castell, Gemma, Agència de Salut Pública de Catalunya