Ruiz-Abella, Cristina, Observatori de la Recerca (OR-IEC). Institut d’Estudis Catalans