Vidal Zaragoza, Anna, Universitat de València, València, Espanya