Percepció i anàlisi de la seguretat alimentària en persones immigrades a Catalunya

Autors/ores

  • Elena Espeitx ANSOAP
  • Juanjo Càceres ANSOAP

Resum

Presentemels resultats d’un estudi encarregat per l’Agència Catalana de la Seguretat Alimentària. S’ha seguit una metodologia qualitativa mitjançant una entrevista als responsables domèstics de noranta llars distribuïdes equitativament entre els diferents orígens: africà, asiàtic i llatinoamericà. Existeix una gran heterogeneïtat a causa de les diferències notables existents en les cultures alimentàries d’origen, però també de les circumstàncies de lamigració i del perfil sociodemogràfic de cada individu. L’estudi fa èmfasi en la competència culinària a la llar, en els coneixements d’alimentació i de seguretat, en la pràctica sobre la conservació dels aliments, la compra i la higiene domèstica. Es recomana fer un esforç en la sensibilització per adquirir bones pràctiques en el consumd’aliments autòctons per part dels nouvinguts.

Biografies de l'autor/a

Elena Espeitx, ANSOAP

Professora de la Universitat de Saragossa i consultora d’ANSOAP - empresa d’investigació social-

Juanjo Càceres, ANSOAP

Coordinador de projectes de recerca, a ANSOAP - empresa d’investigació social

Descàrregues

Publicat

2011-02-01

Com citar

Espeitx, E., & Càceres, J. (2011). Percepció i anàlisi de la seguretat alimentària en persones immigrades a Catalunya. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, 47–51. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TECA/article/view/44773

Número

Secció

Articles