La Innovació tecnològica en els envasos alimentaris

Autors/ores

  • Rafael Gavara
  • Ramon Català

Resum

Els envasos alimentaris no estan al marge dels importants canvis que es produïxen en la nostra societat de consum. Els esforços en el sector productiu alimentari per aportar noves tecnologies i nous materials, la forta competència en el sector de la distribució i la necessitat de diferenciació entre productes de preu i qualitat molt similars, fa de l'envàs un element diferenciador fonamental. Els productors també volen utilitzar l'envàs per donar informació al consumidor, per identificar la traçabilitat, el preu, a més d'altres aspectes que la legislació sol demanar (codis de barres o microxips).D'altra banda hi ha la compatibilitat de l'envàs amb les noves tecnologies de processament (irradiació, altes pressions, microones, etc.) i el cada dia més important impacte ambiental. A tot això cal afegir les alarmes mediàtiques relacionades amb la seguretat dels aliments. La innovació en envasos alimentaris va més encaminada a la millora dels materials ja coneguts que permetin noves tècniques d'envasar o de processar en la línia de producció. Les millores estan orientades a reforçar l'efecte barrera d'alguns materials, per exemple, aplicant metal·litzats en el disseny de pel·lícules de permeabilitat modificable o selectiva.Una línia de recerca és l'obtenció de polímers a partir de fonts renovables (biopolímers) per a recobriments comestibles dels aliments i per a envasos biodegradables. Els anomenats envasos actius o intel·ligents que aporten o eliminen enzims, gasos, aromes, etc., en l'aliment envasat, amb la qual cosa prolonguen la seva vida útil, normalment solen ser materials continguts en una bossa dins de l'envàs principal junt amb l'aliment.

Descàrregues

Publicat

2007-03-15

Com citar

Gavara, R., & Català, R. (2007). La Innovació tecnològica en els envasos alimentaris. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, 42–50. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TECA/article/view/3686.001

Número

Secció

Tecnologia