En alimentació i salut, tot és massa complex per tenir explicacions senzilles

Autors/ores

  • Robert Savé Monserrat

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.2005.01.120

Paraules clau:

alimentació, vitivinicultura, salut, canvi climàtic, sostenibilitat

Resum

Es pot deduir que el canvi global causat per un sistema socioeconòmic, com a mínim injust, i el canvi climàtic com a derivada seva, especialment greu en el món mediterrani, promouen importants problemes de salut individual i social. I és el sector vitivinícola, estretament i volgudament lligat a un territori, un dels sectors agrícoles més afectats.

L’Organització Mundial de la Salut (vegeu https://www.who.int/es/about/governance/constitution) defineix: «La salut és un estat de benestar físic, mental i social complet, i no només l’absència d’afeccions o malalties». Cal, doncs, ésser curosos amb les valoracions que es fan respecte de productes, indústries, etc., ja que la vida, tota ella, és molt complexa, és molt més que una simple relació causa-efecte i, per tant, la ponderació, la moderació, l’objectivitat i el sentit comú han d’ésser el marc i el substrat on es facin les valoracions de sectors, productes, poblacions… a la fi, de la societat i dels individus que en formem part i li donem estructura i funcionalitat.

És important pel model socioeconòmic, pel cultural, pel manteniment de la població funcional i positivament activa i del paisatge, però, també, per un model de seguretat i sobirania alimentària que, es vulgui o no, caldrà assumir, donada l’objectivament clara informació que el 2050 es preveu una reducció mitjana d’un 17 % en la disponibilitat d’aliments associada al canvi climàtic en la zona mediterrània.

La manca de productivitat agrícola al camp, especialment en els de secà, portarà al seu despoblament i al creixement i la densificació de les àrees metropolitanes, amb els problemes consegüents de salut individual i social.

En el primer món, on tenim la sort de viure, en alimentació i salut, tot és massa complex per tenir explicacions senzilles, a més, com la història ens ha mostrat, tot acte, decisió, té efectes volguts o no, per tant, la ciència, la cultura i el sentit comú, són i seran cabdals per desenvolupar solucions d’abast holístic.

Descàrregues

Publicat

2023-12-01

Com citar

Savé Monserrat, R. (2023). En alimentació i salut, tot és massa complex per tenir explicacions senzilles. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, 22, 13–17. https://doi.org/10.2436/20.2005.01.120

Número

Secció

Articles