Alumnat amb trastorn de l’espectre autista (TEA) a les Illes Balears

Autors/ores

Paraules clau:

trastorn de l'espectre autista, TEA, Illes Balears, protocol, pautes educatives

Resum

En aquests darrers anys, l’escola pública de les Illes Balears ha experimentat un augment significatiu d’alumnat amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Per aquest motiu presentam una recerca investigadora que intentarà introduir-nos en el concepte actual de TEA i aprofundir en la seva evolució. Analitzarem com les dones TEA estan infradiagnosticades i com queda definit aquest trastorn dins les categories de les necessitats específiques de suport educatiu (NESE) segons la Llei orgànica de modificació de la llei orgànica d’educació (LOMLOE). Determinarem quines mesures de suport poden rebre dins l’escola pública i descriurem les diferents fases del seu protocol. Constatarem la seva prevalença, en l’àmbit escolar, i si hi ha un possible sobrediagnòstic. Finalment, enumerarem tots els professionals que poden actuar davant l’alumnat TEA, amb la qual cosa demostrarem que l’escola pública té prou recursos professionals, i donarem pautes educatives per millorar el seu procés d’ensenyament/aprenentatge.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

David Sánchez LLull, Conselleria d'Educació i Formació Professional

Dr. DAVID SÁNCHEZ LLULL. Palma, Mallorca, 1973. Pedagog col·legiat núm. IB.552.17, Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació per la UNED, es va especialitzar en Orientació Escolar. Doctorat en Investigació i Innovació en Educació (UIB), ha analitzat les problemàtiques psicosocials que afecten el professorat de l’escola pública. Membre del Consell Escolar de Mallorca (BOIB núm. 159, de 23 de novembre de 2019), actualment és orientador escolar (Conselleria d’Educació) i col·labora amb diferents entitats socials i sindicals. Entre els seus darrers articles publicats, podem destacar: Sánchez Llull, D. i Bielsa Zarzoso, C. (2022). Els reptes de les altes capacitats intel·lectuals (ACI) a les Illes Balears. Visió educativa. Temps d'Educació, 209-226; Sánchez Llull, D. (2022). Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a les Illes Balears. Manual bàsic per a famílies. Anuari de l'Educació de les Illes Balears, núm. 2022, p. 528-543; Sánchez Llull, D. (2022). Qualitat educativa, interins i l’abús de temporalitat a l’escola pública de les Illes Balears. Revista Catalana de Pedagogia, 21, 83-97; Sánchez Llull, D. i Piña González, C. (2020). Els trastorns emocionals greus a l’escola pública de les Illes Balears, Anuari de l’Educació de les Illes Balears, ISSN 1889-805X, núm. 2020, p. 274-297.

 

Maria Isabel Sáez Font, Conselleria d'Educació i Formació Professional

MARIA ISABEL SAEZ FONT. Palma, Mallorca, 1970. Llicenciada en Filosofia i Lletres per la UIB. Certificat d’aptitud pedagògica per la UIB. Experta en Dol en el cicle de la vida per l’Institut de Psicoteràpia Integrativa Relacional (IPIR-Barcelona). Experta en Competències Emocionals: Aplicacions Professionals (UIB). Actualment és auxiliar tècnica educativa per la Conselleria d’Educació i Formació Professional desenvolupant la seva tasca en atenció a l’alumnat TEA. A nivell social, és membre de l'associació Dando vida a la muerte, on realitza activitats de normalització del dol.

Descàrregues

Publicat

2024-05-02

Com citar

Sánchez LLull, D., & Sáez Font, M. I. (2024). Alumnat amb trastorn de l’espectre autista (TEA) a les Illes Balears. Revista Catalana De Pedagogia, 25, 97–119. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/150453