Els capítols matrimonials com a font demogràfica i socioeconòmica a l’Edat Mitjana

Autors/ores

  • Carles Díaz Martí

Paraules clau:

capítols matrimonials, esposalles, noces, migració, dot, demografia medieval

Resum

L’article es focalitza en una font documental poc utilitzada en el període medieval, els capítols matrimonials, tot proposant una metodologia que permeti l’extracció de dades socials i econòmiques dels nuvis i la seva posterior anàlisi estadística. S’aplica la metodologia proposada en els prop de 450 capítols matrimonials localitzats en els protocols del notari barceloní Bernat Montserrat i que abasten el període comprès entre 1431 i 1465. L’anàlisi permet donar dades sobre migració, edat d’accés al primer matrimoni, estacionalitat de les celebracions nupcials, estratificació social i il·legitimitat.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2023-10-19

Número

Secció

Articles