Freqüència de publicació

Arxiu de Textos Catalans Antics té periodicitat anual. El mes de publicació de la revista és desembre.

En cada article publicat apareixerà la data de recepció i d'acceptació per part del Consell de Redacció.