Patrocini de la revista

Institució editora

Institut d'Estudis Catalans i la Facultat de Teologia de Catalunya