Sobre la revista

Objectius i temàtica

Arxiu de Textos Catalans Antics és un anuari destinat a publicar edicions, estudis i exposicions de ciència positiva, sense excloure altres tipus de recerca, entorn d’autors i obres d’autors catalans o anònimes anteriors al segle XIX, qualsevol que sigui la llengua en què foren escrites, atesa la trajectòria històrica i l’arrelament dels catalans en diverses parts del món durant el període ací contemplat.

L’anuari s’adreça a la comunitat científica internacional que treballa en el camp de les humanitats i les ciències i tècniques del seu àmbit. Les pàgines d’ATCA són obertes, doncs, a edicions de textos, a estudis sobre autors i obres anònimes, a traduccions i a d’altres aportacions que facin referència als autors, les obres anònimes i les traduccions, com és ara descripcions de manuscrits, d’incunables, de llibres antics, notícies sobre obres i llurs fonts, sobre copistes, obradors, estudis de paleografia, miniatura, tipografia, bibliògrafs, llibreters, marxants de llibres, biblioteques i institucions pedagògiques.

Els continguts temàtics de la publicació s’estenen a tot l’arc geogràfic i històric on s’ha desplegat la llengua catalana i a tot el conjunt de regnes i terres que formaren part de la Corona catalano-aragonesa. Igualment abasta els estudis relatius a textos d’autors no catalans i a obres anònimes no catalanes relacionades amb l’àmbit geogràfic i històric esmentat.

Atès que són molts arreu del món els estudiosos que conreen el camp d’estudi esmentat, ATCA dedica també les seves pàgines a fer conèixer els treballs d’altri mitjançant butlletins i recensions.