Política d'accés lliure

Arxiu de Textos Catalans Antics proporciona accés lliure i immediat als seus continguts (amb les versions avaluades positivament i, si s’ha escaigut, esmenades dels articles presentats) abans de la seva  publicació en paper, a través del seu URL (https://revistes3.iec.cat/index.php/ATCA/index), basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició de la ciutadania de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.