Equip Editorial

Fundador

Josep Perarnau i Espelt

Codirectors

Jaume de Puig, Institut d'Estudis Catalans
Jaume Mensa, Universitat Autònoma de Barcelona

Secretari

Alexander Fidora, ICREA - Universitat Autònoma de Barcelona

Consell Editorial

Pere Lluís Font, Institut d'Estudis Catalans
Josep Maria Nadal i Farreras, Institut d'Estudis Catalans
Armand Puig i Tàrrech, Ateneu Universitari Sant Pacià
Joandomènec Ros, Institut d'Estudis Catalans
Albert Rossich, Institut d'Estudis Catalans
Joan Torra, Factultat de Teologia de Catalunya

Consell de Redacció

Michel Adroher, Université de Perpignan Via Domitia
Jesús Alturo Perucho, Universitat Autònoma de Barcelona
Gemma Avenoza (†), Universitat de Barcelona
Irene Capdevila Arrizabalaga, Institut d'Estudis Catalans
Xavier Casassas, Universität Salzburg
Lluís Cifuentes, Universitat de Barcelona
Roger Friedlein, Ruhr-Universität Bochum, Alemanya
Sebastià Giralt, Universitat Autònoma de Barcelona
Robert D. Hughes, Praga
Sadurní Martí, Universitat de Girona
Tomàs Martínez Romero, Universitat Jaume I
Francesco Santi, SISMEL, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Barbara Scavizzi, Gubbio
Lourdes Soriano Robles, Universitat de Barcelona
Matthias M. Tischler, ICREA - Universitat Autònoma de Barcelona

Consell Assessor

Lola Badia, Universitat de Barcelona, Espanya
Rosanna Cantavella, Universitat de València, Espanya / Clare Hall, University of Cambridge, Regne Unit
John Dagenais, University of California, Los Angeles
Dominique de Courcelles, Centre National de la Recherche Scientifique - École Normale Supérieure
Fulvio Delle Donne, Università degli Studi della Basilicata
Michael McVaugh, The University of North Carolina at Chapel Hill
Isabel Müller, Ruhr-Universität Bochum
Joaquim Nadal i Farreras, Universitat de Girona
Michela Pereira, SISMEL
Joan Requesens i Piquer, Manresa