HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a TAMID. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per a l’autor/a

Les instruccions per als coŀlaboradors són les següents:

1. Instruccions per als autors de la revista Tamid.

2. Normes generals d'estil per a les publicacions de la SCEHB.

3. Normes per a la redacció de la bibliografia i les referències bibliogràfiques.

4. Abreviacions o símbols dels llibres de la Bíblia i manera d'indicar les referències bíbliques.

5. Noms dels ordres i tractats de la Mixnà (o Misnà) i el Talmud.

6. Proposta de transcripció de l'hebreu.

En el cas de les recensions, indiqueu en el quadre de text del «Títol» la fitxa bibliogràfica completa del llibre que recensioneu.

Tant per als articles com per a les recensions, si feu servir el processador de textos Microsoft Word és molt convenient que escriviu els textos i els formateu amb les Plantilles per als articles i recensions de la revista Tamid.

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

 1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 2. Cada una de les persones que figura com a autor ha participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article, assumeix la responsabilitat dels contiguts i està d'acord amb la versió definitiva del treball.
 3. El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect, o un altre format acordat amb els editors de la revista.
 4. El text s’ha formatat a partir de les «Plantilles per a articles i recensions de la revista Tamid» o bé és en interlineat 1,5, i utilitza el tipus de lletra de 12 punts de la família Times New Roman. Aplica cursiva en lloc de subratllat. Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon i, a més, se subministren en fitxer a part.
 5. El text compleix els requisits d’estructura, estilístics i bibliogràfics establerts en el primer quadre d’aquesta secció «Indicacions per als autors/es» (vegeu més amunt).
 6. L’autor accepta la introducció de canvis en el contingut, si escau, després de la revisió, i de canvis d’estil del treball per part del Comitè Editorial de la revista.
 

Avís de drets d’autoria

La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors.

Els autors en el moment de lliurar els articles a TAMID. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics per a sol·licitar-ne la publicació accepten els termes següents:
 1. Els autors cedeixen a la Societat Catalana d’Estudis Hebraics (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats per a ser publicats a TAMID. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics. 
 2. Els autors responen davant la Societat Catalana d’Estudis Hebraics, de l'autoria i l'originalitat dels articles presentats.
 3. És responsabilitat dels autors l’obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles.
 4. La Societat Catalana d’Estudis Hebraics, està exempta de tota responsabilitat derivada de l’eventual vulneració de drets de propietat intel·lectual per part dels autors.
 5. Els continguts publicats a la revista estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.
 6. TAMID. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors dels articles publicats.

 

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de TAMID. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics. 

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de TAMID. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada TAMID. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.

 


Creative Commons License

Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

Els resums dels articles d'aquesta revista es poden consultar en la llengua original i en anglès. Per fer-ho, canvieu la llengua del portal.

ISSN: 2013-4029 (edició electrònica); 1138-5561 (edició impresa).

Indexació

Revista avaluada en: CARHUS Plus + (2018: D), CIRC (2018: grups C i D), Latindex (2018: versió electrònica: 36 característiques complertes de 36; versió impresa: 33 característiques complertes de 33) i MIAR (2019: ICDS = 6,3).

Altres bases de dades: RACO (text complet), MLA Internatinal Bibliography with Full Text (text complet), Dialnet (sumaris i enllaços al text complet), e-Revistas (fitxes dels articles i enllaços al text complet), ERIH PLUS, RAMBI (fitxes dels articles), RI-Opac (fitxa de la revista i dels articles), MLA - Modern Language Association Database (indexació del articles), ATLA Religion Database, InDICEs CSIC, Dulcinea, ExLibris, SHERPA-RoMEO, Ulrich’sUnion List of Serials.

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).