Renom Vilaró, Pere, Televisió de Catalunya, Espanya